Ny opdateret lov-vejledning

01-06-2023

Ny opdateret vejledning til LER-loven og bekendtgørelse

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har revideret vejledningen om LER-loven og tilhørende bekendtgørelse. Vejledningen henvender sig til de af LER’s brugere, der har brug for at blive klogere på regler og forpligtelser i LER.
I vejledningen kan du f.eks. læse nærmere om, hvem der er omfattet af loven, tidsfrister for udlevering af ledningsoplysninger, indberetning af graveskader og meget mere. Vejledningen kan bruges som opslagsværk, når man har brug for at blive klogere på et konkret emne.
De enkelte afsnit kan læses selvstændigt, men vil ofte indeholde henvisninger til øvrige relevante afsnit. Vejledningen gennemgår udvalgte emner på baggrund af de mest almindelige spørgsmål om LER-loven og tilhørende bekendtgørelse.
Hvis der er emner, du mangler svar på, er du velkommen til at kontakte Ledningsejerregistret på ler@sdfi.dk.

Vejledningen vil løbende blive opdateret og man kan altid finde nyeste version på LER’s hjemmeside og på Retsinformation.