Graveskaderapport for 2022

30-01-2024

Graveskader i Danmark 2022 

Siden 1. januar 2020 har alle ledningsejere i Danmark været forpligtet til at indberette deres graveskader i Ledningsejerregistret (LER). Formålet med indberetningerne er at måle effekten af LER 2.0, så SDFI løbende kan forbedre systemet, med henblik på at nedbringe antallet af graveskader. Yderligere skal oplysninger bruges til vejledning i brug af systemet til fælles gavn for graveaktører og ledningsejere.

LER-sekretariatet kan nu offentliggøre den tredje graveskaderapport i rækken. Rapporten bygger på graveskadeindberetninger fra 2022 og er udarbejdet på baggrund af 18.537 graveskadeindberetninger fra 171 ledningsejere. Datagrundlaget er derfor stadig begrænset og SDFI minder derfor om ledningsejernes forpligtelse til at indberette graveskader i LER, så datagrundlaget for graveskadestatistikken blive mere komplet. 

Rapporten omhandler samme tabeller som de to forudgående rapporter med data fra 2020 og 2021, men LER-sekretariatet forventer, at de kommende års graveskaderapporter kan udvides med data fra eksempelvis også frivillige oplysninger om gaveskaderne, som hidtil ikke har haft tilstrækkelige antal indberetninger til at foretage analyser omkring.

SDFI gør ledningsejerne opmærksom på, at fristen for indberetningen af graveskader fra 2023 er d. 29. februar 2024. SDFI opfordrer alle ledningsejere til at indberette, hvorvidt de har haft graveskader eller ej.Hård validering fra d. 1. marts

D. 1. marts 2024 implementeres den hårde validering af ledningsoplysninger. Rent praktisk tilbagesættes valideringsdatoen til 1. juli 2023 og følger derved kravene i loven. Det betyder at den strammere validering af ledningsoplysninger bliver implementeret med tilbagevirkende kraft til 1. juli 2023.

 

Helt konkret kommer det til at betyde at ledningsnet etableret efter skæringsdatoen 1. juli 2023 skal udleveres med de skrappere krav som beskrevet i Bekendtgørelsen.

 

Det drejer sig om følgende attributter og krav: 

 

Attributter på LedningEllerLedningstrace

Beskrivelse: Disse attributter kan anvendes til både ledninger og traceer

Atrributnavn

Eksisterende ledninger

Nye ledninger

Driftsstatus

Obligatorisk, men ukendt kan angives

Obligatorisk

etableringstidspunkt

Obligatorisk, men muligt at angive ”før 1. juli 2023”

Obligatorisk

fareklasse

Obligatorisk, men ukendt kan angives

Obligatorisk

nøjagtighedsklasse

Obligatorisk, men ukendt kan angives

Obligatorisk

vejledendeDybde

Frivilligt

Obligatorisk for tele og el-ledninger, hvis ledningens geometri ikke indeholder en konkret z-værdi.

 

Attributter på ledninger

Beskrivelse: Disse attributter kan anvendes til alle ledninger, men ikke til traceer

Atrributnavn

Eksisterende ledninger

Nye ledninger

udvendigDiameter

Obligatorisk, men ukendt kan angives

Obligatorisk

 

Attributter på ledningskomponenter

Atrributnavn

Eksisterende komponenter

Nye komponenter

vejledendeDybde

Frivilligt

Obligatorisk for tele og el-ledninger, hvis ledningsgeometrien ikke indeholder en konkret z-værdi

 

Attributter på rørledning

Beskrivelse:  Disse attributter kan anvendes til rørledninger, hvilket vil sige gas-, termiske, afløbs-, vand- og olieledninger samt føringsrør.

Atrributnavn

Eksisterende ledninger

Nye ledninger

tværsnitsform

Obligatorisk, men ukendt kan angives

Obligatorisk

udvendigBredde

Obligatorisk, hvis der er angivet en tværsnitsform, der ikke er cirkulær, men ukendt kan angives

Obligatorisk, hvis der er angivet en tværsnitsform, der ikke er cirkulær

udvendigHøjde

Obligatorisk, hvis der er angivet en tværsnitsform, der ikke er cirkulær, men ukendt kan angives

Obligatorisk, hvis der er angivet en tværsnitsform, der ikke er cirkulær

 

Grunden til at skæringsdatoen for validering af ledningsoplysninger blev flyttet i første omgang, var at der var en bekymring blandt ledningsejere og brancheorganisationer om, hvad det ville betyde for udleveringen af ledningsoplysninger med den strammere validering. Bekymringen udmøntede sig konkret i, at hvis ledningsejernes svar blev afvist pga. LER’s validering vil det betyde længere behandlingstid omkring udlevering af ledningsoplysninger og muligvis flere graveskader.

 

Der var også et ønske om at have muligheden for at teste den strammere validering grundigt inden implementering, så risikoen for en afvisning af ledningsoplysninger blev minimeret. 

 

I samråd med LER’s følgegruppe blev det besluttet først at flytte den hårde validering til 31. oktober 2023, senere 1. januar 2024 og endelig 1. marts og SDFI har i denne periode arbejdet på mere informerende fejlbeskeder, hvis et svar bliver afvist, se næste afsnit 

 

Med flytningen af valideringstidspunktet til 1. marts, opstod et uhensigtsmæssigt problem for de ledningsejere, der har angivet etableringstidspunktet til 2024. Det er lovligt at anføre et etableringstidspunkt med angivelsen af årstal alene, fra 2024, men ved at bruge 1. marts som midlertidig skæringsdato er det ikke længere muligt kun at angive 2024 som etableringstidspunkt, da 1. marts som skæringstidspunkt ligger i 2024. Det er dog muligt at anvende en præcis dato som 1. januar 2024 i stedet. 

 

Når skæringsdatoen bliver rullet tilbage til 1. juli 2023 vil dette problem ophøre, og det vil være muligt at angive 2024 som gyldigt etableringstidspunkt igen.

SDFI forudså ikke de gener som flytningen af skæringsdatoen medførte da vi imødekom ønsket om længere implementeringstid. SDFI skal beklage de gener det må have medført.