Forbedringer på kortviseren

20-10-2020

 Efterårsstatus for Ledningsejerregistret 

Siden idriftsættelsen af LER 2.0 i januar 2020, er der løbende gennemført tilpasninger til løsningen og der er allerede nu ledningsejere, der er overgået til LER 2.0 og flere er på vej. Derfor har vi hen over sommeren og resten af efteråret haft øget fokus på brugervenligheden af kortviseren til visning af ledningsoplysninger og øvrige funktioner i LER.

De næste tilpasninger, som implementeres d. 1. oktober, indeholder følgende:

Tydeligere baggrundskort 
Flere brugere har efterspurgt et tydeligere kort, når man laver sine graveforespørgsler og interesseområder og i de kvitteringer man får fra LER. LER er derfor blevet tilpasset, så man fremover vil opleve et kort i tydeligere farver og med mere markante kontraster.