Spørgeundersøgelse om graveskader

01-05-2024

Anonymt spørgeskema om graveskader

Hvert år registreres der flere graveskader i Ledningsejerregisteret, og i mere end 80 procent af tilfældene, er det bredbåndskabler, det går ud over. På den baggrund, samt på baggrund af Teleaftalen fra 2021, har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur iværksat et projekt for at få minimeret antallet af graveskader.

 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) antager, at antallet af graveskader i virkeligheden er meget højere, da det ser ud til, at det ikke er alle graveskader, der bliver indberettet. Desuden er det kun ca. 10 % af de indberettede graveskader, hvor der bliver oplyst en årsag til graveskaden (det er obligatorisk for ledningsejere at indberette graveskaden, men det er muligt at indberette årsagen som ukendt). SDFI har derfor ikke et detaljeret indblik i årsagerne bag de øvrige ca. 90 % af de indberettede graveskader. For at vi kan vejlede om løsninger, der mindsker antallet af graveskader, er det vigtigt at få mere viden om, hvad årsagen til graveskader er.  

 

Baggrunden for projektet skal findes i Teleaftalen fra 2021. Ifølge graveskaderapporter, som sekretariatet for Ledningsejerregistret (LER) i SDFI udarbejder hvert år, så udgør mere end 80 % af de årlige graveskader, graveskader på bredbåndskabler. Derfor vil SDFI undersøge, hvordan indsatsen mod overgravning af bredbåndskabler kan øges, så færre bredbåndskabler graves over. Det forventes, at resultatet af indsatsen også får en positiv effekt på øvrige ledninger i jorden.

 

For at få et dybere indblik i graveskaderne og hvad, der forårsager dem, har SDFI udarbejdet et spørgeskema, som vi vil bede jer om at udfylde. Vi har allerede i dag adgang til nogen viden om graveskader i form af graveskadeindberetningen i LER. Spørgeskemaet tager bl.a. afsæt i graveskadeindberetningerne fra LER og er udarbejdet i tæt samarbejde med relevante brancheorganisationer for ledningsejere og entreprenører samt Dansk Ledningsejerforum.

 

Når resultaterne af spørgeskemaet foreligger, vil vi meget gerne i dialog om resultatet med jeres interesseorganisationer og LER-følgegruppens medlemmer, der indgår i projektet. Dem vil vi inddrage i mulige løsninger og indsatser, der kan mindske antallet af graveskader på ledninger. Det er endnu ikke fastlagt, hvorvidt der sendes et spørgeskema ud i forbindelse med at udpege løsninger, men den og andre muligheder, vil SDFI tage stilling til, når vi har gennemgået besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen om årsager.


Økonomiske konsekvenser
I forbindelse med projektet vil vi også undersøge de økonomiske konsekvenser af graveskaderne, og vi forventer i den forbindelse at sende et spørgeskema ud på et senere tidspunkt. Vi vil derfor meget gerne have oplyst, hvor i din virksomhed, vi kan sende sådan et spørgeskema til. Det kan være til en bestemt person eller hovedpostkasse. Send gerne navnet og en mailadresse på vedkommende til nlam@sdfi.dk

 

Projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2024.


Vi sender dette spørgeskema til ledningsejere og entreprenører og håber, at jeres besvarelser vil bidrage til en minimering af antallet af graveskader fremover.
Spørgeskemaet er distribueret på baggrund af kontaktoplysninger hos SDFI samt via relevante interesseorganisationer og brancheorganisationer. Det kan være årsag til, at I modtager skemaet mere end en gang.

 

 

Guide til spørgeskema

  1. Anonym besvarelse: Vi har valgt, at besvarelsen er anonym, da vi formoder, at nogle af spørgsmålene kan være vanskelige at svare åbent på. Derfor er det desværre heller ikke muligt at gå til og fra skemaet, som skal besvares i én og samme omgang uden at gå ud af spørgeskemaet.

Print spørgeskemaet inden du går i gang med at udfylde det: Hvis du har brug for at indhente viden fra en kollega til at besvare spørgsmålene i spørgeskemaet, kan du bruge den vedhæftede kopi af skemaet til at få overblik over spørgsmålene forud for besvarelsen online.

 

Klik her for link til spørgeskemaet:

 

Deadline for besvarelse: Spørgeskemaet skal være besvaret senest mandag d. 20. maj 2024

Hvor lang tid tager det at besvare skemaet? Det tager ca. 8-10 min.

Baggrund for skemaet og dets opbygning:

  1. Der er to obligatoriske spørgsmål, der skal besvares, for at vi kan se, om det er ledningsejer- eller entreprenørsiden, der har svaret. Man kan gå frem og tilbage og men skemaet skal som nævnt ovenfor besvares i én og samme omgang uden at gå ud af spørgeskemaet.
  2. Indsamling til baggrund om graveskader handler om skadeindberetning, dialog med ledningsejer/entreprenør, systematisk indsamling af data (antal/årsag)
  3. Årsagsafklaring handler om årsagen til graveskaderne på ledningsnettet, hvilke ledninger (stik-/hovedledninger), gravemetode/særskilte krav/kvalificeret arbejdskraft m.m.

 

Du er meget velkommen til at tage fat i os, hvis du har spørgsmål:

Vedr. spørgeskemaet
Specialkonsulent, Nanna Andersen Milthers
tele@sdfi.dk / mob. 4049 3097

 

Relateret til LER og graveskader
AC-Fuldmægtig, Marieke van den Pol
ler@sdfi.dk