Graveskader i Danmark 2020

01-03-2022

Graveskader i Danmark 2020

Fra 1. januar 2020 har ledningsejere været forpligtet til at indberette oplysninger om deres graveskader til Ledningsejerregistret (LER). SDFE kan nu offentliggøre en graveskaderapport med udvalgte data fra de indberettede graveskader fra 2020. Graveskaderapporten er udarbejdet på baggrund af 16.229 graveskadeindberetninger fra 128 ledningsejere. Rapporten viser blandt andet, hvilke forsyningsledninger der rammes af flest graveskader, årsagen til de indberettede graveskader og en række andre interessante data.

Ved udarbejdelsen af næste års graveskaderapport vil det være muligt at sammenligne data om graveskader fra 2020 og 2021 og SDFE ser frem til at følge udviklingen.

I den forbindelse gør SDFE opmærksom på, at fristen for at indberette graveskader fra 2021 er d. 28. februar 2022.

Orientering til graveaktører

LER 2.0 har nu været i drift siden januar 2020 og i takt med, at flere ledningsejere tilslutter sig

automatisk udlevering, direkte via LER 2.0, har SDFE netop udsendt en mindre orientering til graveaktørerne om, at der nu er begyndt at komme flere ledningsoplysninger gennem LER 2.0.

Orienteringen har til formål at fortælle om de nye funktioner og muligheder i LER 2.0. I orienteringen kan du bl.a. se hvordan du ser ledningsoplysningerne i den nye kortviser, og hvad du

som graveaktør skal være opmærksom på vedr. LER 2.0. Orienteringen henvender sig til dig, der er graveaktør og vant til at arbejde i LER. Orienteringen er udsendt til samtlige graveaktører, der har lavet minimum 2 graveforespørgsler det sidste år.

Den maksimale størrelse på en graveforespørgsel sænkes

Efterhånden som flere ledningsejere overgår til LER 2.0, stiger mængden af data der udveksles via LER også. For at tage hensyn til både ledningsejernes systemer og LER-systemet, er den maksimale størrelse på graveforespørgsler sat ned fra 1.000.000 m2 til 250.000 m2.

Grænsen på 250.000 m2 er i overensstemmelse med LERs bekendtgørelse. Laver man mange meget store graveforespørgsler, kan det være relevant at overveje at lave graveforespørgsler via LERs webservices, da man dermed kan få flere muligheder, i forhold til oprettelse af disse.

Det kan man læse om, i LERs guide til webservices. Bemærk denne vejledningen kræver IT-tekniske kompetencer.

Ny visningsstandard til LER 2.0-ledningsoplysninger 

LER har opdateret LERs visningsstandard til version 1.2. Det er visningsstandarden der bestemmer, hvordan ledningsoplysningerne ser ud i LERs kortviser. Med den nye visningsstandard er ledningerne gjort smallere at se på, hvilket skaber en mere overskuelig visning. Yderligere har vi skiftet symbolerne, der viser at en ledning er 'meget farlig'. Nu angives fareklassen med røde trekanter:

I kan se visningsstandarden med at indlæse denne ledningspakke i LER eksterne kortviser: ledningspakke

Ledningspakken kan indlæses i LERs eksterne kortviser

Dokumentationen for version 1.2 af visningsstandarden findes her

Der faktureres i starten af 2022

Fakturaer for 4. kvartal 2021 udsendes i starten af det nye år.

Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette. LER udsender ikke længere kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under fanen ”Økonomioplysninger”.

LER er klar til det nye år

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering holder lukket mellem jul og nytår fra den 24. december til dden3. januar 2022, men i det nye år er vi igen klar til at hjælpe med at gøre LER til et godt system at anvende.

I 2022 har vi fokus på, at både ledningsejere og graveaktører lærer LER 2.0 at kende, og vi arbejder på nye forbedringer til systemet, herunder tilpasninger til kortviseren til visning af ledningsoplysninger. 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.