Ny Styling af komponenter på vej

11-06-2024

Status og oversigt over arbejdet med styling af komponenttyper i LER’s kortviser.

 

Formålet med den nye styling af komponenttyper i LER’s kortviser er at vise de mest udvekslede og efterspurgte komponenttyper på unik vis, så de er nemmere genkendelige ved brug af ledningsoplysninger i LER’s kortviser.

Stylingen er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter for brancheorganisationerne i LER’s Følgegruppe. Repræsentanternes høringssvar er blevet sammenholdt med antallet af forekomster af de enkelte komponenttyper i ledningspakkerne. Resultatet af arbejdet kan ses i nedenstående skema og den vedhæftede ledningspakke.

Den videre plan for implementeringen er at den opdaterede styling bliver lagt på Extest d. 6.juni, hvor man som anvender kan teste og få visualiseret den nye styling.

Den nye styling vil derefter blive lagt på Prod d. 10. september, hvor forventningen er, at den nye styling er færdigimplemeteret.

Signaturforklaringen i LER’s kortviser vil blive opdateret og udvidet med de tilføjede komponenttyper, og lagt på de respektive miljøer d. 6.6 (Extest) og d. 10.9 (Prod).

Den vedhæftede ledningspakke, [ledningspakke_komponttyper.zip] kan indlæses i den eksterne kortviser, hvor man kan se stylingen for de forskellige forsyningsarter i en samlet ledningspakke. Symbolerne for komponenttyperne dukker først op, når der er zoomet længere ind end til 1:1000.

Det skal her bemærkes, at komponenttyperne ikke bliver drejet, så de flugter med ledningens retning, men udelukkende er anvendt som symbolik til at identificere komponenttypen.

Den samlede oversigt for de forskellige forsyningsarter er vist i nedenstående skema.