LER-lov i høring

28-10-2021

dekorativt billede af solsikker

Lovforslag til ny LER-lov i offentlige høring

Styrelsen for Dataforsyningen og Effektivisering har netop sendt nyt LER-lovforslag i offentlig høring. Med lovforslaget gennemskrives det meste af den eksisterende lov og bemærkningerne til bestemmelserne. Lovforslaget har ikke til formål at ændre retsstillingen på området, men i stedet gøre loven lettere at læse og anvende for de aktører, som er berørt af loven.

Udkastet til lovforlaget blev sendt i høring d. 8. okt. 2021 og fristen for at afgive høringssvar er d. 19. november, kl. 12.00. 

Du kan finde høringsmateriale inklusiv lovforslag og høringsbrev på Høringsportalen.  

LER udsender faktura for 3. kvartal  

Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette. LER udsender ikke længere kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under økonomioplysninger. 

Se hvordan man tilgår økonomioplysningerne i nedenstående vejledning. 

HUSK

Graveaktører er selv ansvarlig for, at faktureringsoplysningerne er opdaterede, og at eventuelle oplysninger om f.eks. sags- eller ordrenummer, der ønskes medført på faktura, er indtastet inden der oprettes en graveforespørgsel.