Betaling og priser

04-10-2021

Driften af Ledningsejerregistret dækkes af brugerbetaling.

Hvad dækker gebyret?
Gebyret dækker den ydelse Ledningsejerregistret leverer. Ydelsen, der betales for, er kontakten mellem ledningsejere og graveaktører, så administrationen forbundet med søgning af ledningsoplysninger lettes. 

Fra den 1. januar 2020 betales der endvidere for sammenstillingen af de ledningsoplysninger, som ledningsejere udleverer gennem Ledningsejerregistret. Det vil dog først være fra den 1. juli 2023, at alle ledningsejere udleverer gennem Ledningsejerregistret. 

Pris
Ledningsejerregistrets drift og videreudvikling bliver finansieret gennem brugernes betaling for graveforespørgsler. Brugerne af LER er bl.a. entreprenører og andre graveaktører. Brugerbetalingen går direkte til driften og udviklingen af LER og er fastsat, så der ikke betales for andet.

Gebyret for en graveforespørgsel er pr. 1.1.2021 fastsat til 0,011 kr. pr. m2. Gebyret er momsfrit og gebyrer for forespørgsler, der samlet set udgør under 100 kr. pr. kalenderår, faktureres ikke. En graveaktørs samlede brugerbetaling kan ikke overstige 166.000 kr. inden for et kalenderår. Overstiges de 166.000 kr., er det gratis at forespørge i LER.

Gebyret reguleres i bekendtgørelse nr 1806 af 03/12/2020, som trådte i kraft den 1. januar 2021.

Fakturering og rykkergebyr
Når du godkender en graveforespørgsel og accepterer betalingen, får du med det samme en kvittering og en liste over ledningsejere inden for dit graveområde. Kvitteringen kan altid genfindes i LER-systemet. Forbruget i LER bliver faktureret kvartalsvist bagud.

Ved manglende betaling bliver der opkrævet et momsfrit rykkergebyr, som for tiden er på 100 kr. Beløbet reguleres i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser om rykkergebyrer.

Vær opmærksom på, at det er brugernes ansvar at holde kontoens faktureringsoplysninger ajourførte.

Ingen fortrydelsesret
Din ydelse er digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium. Udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du mister din fortrydelsesret.

Hvis du vil reklamere
Du kan henvende dig til LER support, hvis du oplever, at der er fejl i den ydelse, du har bestilt, f.eks. teknisk fejl under bestillingen eller fordi der ved en fejl udleveres ledningsoplysninger for et andet område, end det du har tegnet i bestillingen.

Betaling for ledningsoplysninger

Du skal være opmærksom på, at nogle få ledningsejere opkræver betaling for at udlevere ledningsoplysninger.

Dansk Ledningsejerforum anbefaler, at ledningsejere udleverer ledningsoplysninger uden at opkræve betaling, når ledningsoplysningerne skal anvendes til gravearbejder, se linket.

Ledningsejerregistret anbefaler, at ledningsejere ikke opkræver betaling, når de udleverer ledningsoplysninger til brug for gravearbejder, men kan ikke forhindre ledningsejere i at gøre det og har ikke myndighed til at stoppe dem.

 

 

Kontakt LER support

LER support
Rentemestervej 8
DK-2400 København NV
Tlf. 78 76 87 92
Man- tors: 9:00-14:00
Fre: 10:00 - 14:00

send mail til LER helpdesk: support@sdfi.dk