Graveaktører

Betaling og priser

29-03-2019

LER bliver finansieret gennem brugernes betaling for graveforespørgsler. Brugerne af LER er entreprenører og andre graveaktører. Brugerbetalingen går direkte til driften og udviklingen af LER.

Gebyret for en graveforespørgsel er pr. 1.1.2017 fastsat til 0,011 kr pr. m2. Gebyret er momsfrit, og forespørgslen for de første 10 m2 inden for et kalenderår er gratis. En graveaktørs samlede brugerbetaling kan ikke overstige 104.000 kr. inden for et kalenderår. Hvis man overstiger dette beløb, er det gratis at forespørge i LER.

Gebyret reguleres i henhold til bekendtgørelse nr 1011 af 25/10/2012, samt ved ændring af denne i 2014.

Levering og fakturering
Når du godkender en graveforespørgsel og accepterer betalingen, får du med det samme en kvittering og en liste over ledningsejere inden for dit graveområde. Kvitteringen kan altid genfindes i LER-systemet. Forbruget i LER bliver faktureret kvartalsvist bagud. Ved manglende betaling bliver der opkrævet et momsfrit rykkergebyr, som i 2014 er sat til 85 kr og i 2015 86 kr. Vi fakturerer ikke beløb under 100 kr på årsbasis.

Ingen fortrydelsesret
Du kan ikke fortryde en graveforespørgsel i LER, da ydelsen er individuelt tilpasset og bliver leveret til dig, i det øjeblik du accepterer betalingen.

Hvis du vil reklamere
Du kan henvende dig til LER helpdesk, hvis du oplever, at der er fejl i den ydelse, du har bestilt, eller hvis ydelsen på anden måde ikke svarer til din bestilling.

 

Kontakt LER support

LER support
Rentemestervej 8
DK-2400 København NV
Tlf. 78 76 87 92
Dagligt kl. 10:00-15:00

send mail til LER helpdesk: support@sdfe.dk