Rapport om videreudvikling af LER

28-10-2021

Regeringen har som en del af vækstpakken ”Vækst og udvikling i hele Danmark” af 23. november 2015 iværksat en analyse af mulighederne for etablering af en platform for digital udveksling af oplysninger over nedgravet infrastruktur gennem en videreudvikling af det eksisterende Ledningsejerregister (LER).

Analysen danner baggrund for et selvstændigt initiativ til videreudvikling af LER som en del af den fælles offentlige digitaliserings strategi 2016-2020.

Analysen er udarbejdet af Rambøll på grundlag af bred interessentinddragelse og analyserer potentielle gevinster ved videreudvikling af LER belyst ved 3 scenarier.

Videreudviklingen af LER har til formål at gøre det nemmere og billigere for virksomheder at grave og vedligeholde nedgravet infrastruktur i Danmark, reducere byrderne ved gravearbejde for det omkringliggende samfund, samt nedbringe antallet af graveskader.

 

Her finder du Rambøllrapporten