Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer

14-08-2018

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har med opbakning fra Vejdirektoratet og KL/kommunerne, lavet en forundersøgelse, der beskriver den typiske arbejdsgang for en gravesag, og giver et bud på nogle muligheder for at forbedre informationsudvekslingen mellem de graverelaterede systemer. Titlen er "Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer – kortlægning og potentialevurdering”.

Ved læsning af forundersøgelsen skal det tages i betragtning, at dataindsamlingen fandt sted i sommeren 2012 og at de beskrevne systemer, herunder særligt gravetilladelsessystemerne, løbende videreudvikles.

Den 10. januar 2013 afholdt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter et åbent møde for Ledningsejerregistrets (LER) brugergruppe og andre aktører på området. På mødet deltog ca. 40 repræsentanter fra gravaktørerne/entreprenørerne, ledningsejerne, statslige og kommunale myndigheder, systemleverandørerne m.fl. Mødet havde til formål at præsentere og drøfte forundersøgelsen, og der er lavet et resume af mødets konklusioner.

Du kan finde den endelige rapport her.