Notat om brugen af LERs webservice

30-09-2020

LERs webservice blev etableret i 2007. Den giver ledningsejere mulighed for at automatisere udlevering af ledningsoplysninger.

LER indeholder interesseområder for ca. 3.700 ledningsejere hvoraf ca. 700 ledningsejere har en automatisk teknisk løsning til besvarelse baseret på LERs webservice. ca. 85% af alle graveforespørgsler svares i dag automatisk.

Det tidligere Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter har lavet en økonomisk beregning over fordelene ved automatisk besvarelse. Rapporten viser, at hvis man som ledningsejer hvert år har mere end 290 anmodninger om udlevering af ledningsoplysninger, så er der sandsynligvis en økonomisk gevinst ved at investere i en automatisk besvarelsesløsning.

Notatet kan læses her