Adgang til LER

28-04-2023

For at få adgang til LER skal man have en digital signatur. Medarbejdersignaturen bruges af virksomheder og foreninger, som har et CVR-nummer.

Medarbejdersignaturen sikrer en unik elektronisk identifikation af den enkelte bruger. Signaturen bruges, når man skal identificere sig som medarbejder i en bestemt virksomhed eller organisation, fx når man skal have adgang til information fra en offentlig myndighed.

 

Private brugere

Fra juli 2012 kan private bruge en privat NemID til at logge på LER. Denne adgang er kun for private personer og knyttes til personens CPR. Virksomheder skal anvende NemIDs nøglekort eller nøglefil til erhverv.

Foreninger
Hvis du repræsenterer en forening, der ejer ledninger, kan du registrere dig i CVR som forening og derved få et CVR nummer. Med dette CVR nummer kan du bestille en NemID. Hvis du anvender din personlige NemID, er du personligt registreret som ejer af ledningsnettet og har derved ansvar for vedligeholdelse af oplysninger mm. Dette kan give problemer, når foreningen skifter formand/bestyrelse.

NemID sikrer en nem tilknytning af nye medarbejdere og sikrer en kontinuert adgang til LER - også selvom ledningsejeren eller graveaktøren skifter formand og medarbejdere. Brug derfor kun privat signatur hvis du reelt er privat bruger.

LER-sekretariatet kan ikke hjælpe med installation og support vedr. digitale signaturer.

Læs mere om NemID for erhverv og om overgangen fra DanIDs medarbejdersignatur på: https://www.medarbejdersignatur.dk/