Rambøll rapport

28-04-2023

Regeringen iværksatte som en del af vækstpakken ”Vækst og udvikling i hele Danmark” af 23. november 2015 en foranalyse af mulighederne for etablering af en platform for digital udveksling af oplysninger over nedgravet infrastruktur gennem en videreudvikling af det eksisterende Ledningsejerregister (LER).

Foranalysen danner baggrund for et selvstændigt initiativ til videreudvikling af LER som en del af den fælles offentlige digitaliserings strategi 2016-2020.

Læs mere om Digitaliseringsstrategien på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.

Foranalysen blev bestilt af Styrelsen for Dataforsyningen og Effektivisering (SDFE) og udarbejdet af Rambøll på baggrund af grundig analyse af området og inddragelse af aktørerne. Den havde til formål at analysere potentielle gevinster ved videreudvikling af LER.

Videreudviklingen af LER har til formål at gøre det nemmere og billigere for virksomheder at grave og vedligeholde nedgravet infrastruktur i Danmark, reducere byrderne ved gravearbejde for det omkringliggende samfund, samt nedbringe antallet af graveskader.

"Foranalyse for etableringen af en digital platform for udveksling af ledningsoplysninger gennem en videreudvikling af LER" kan findes her