Billedfrise

Høring Bekendtgørelse

13-03-2019

Høring bekendtgørelse

Udkast til bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af standardiserede ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret, er nu sendt i 5½ ugers høring. Se udkastet til bekendtgørelsen på Høringsportalen

Høringssvar til lovforslaget bedes venligst fremsendt pr. e-mail til ler@sdfe.dk med cc. til simho@sdfe.dk.

Svarfrist senest onsdag den 17. april 2018

Vi gør opmærksom på, at høringssvarene vil blive offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk

Spørgsmål til udkastet kan rettes til Jesse Goodman på 72 54 56 64 eller Simone Holst på 72 54 55 28 eller sendes til e-mail ler@sdfe.dk

 

Udover de dokumenter, der kan hentes på Høringsportalen, er følgende filer supplerende information, der har til formål at øge forståelsen for Bilag 1 GML-applikationsskemaet til LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger og Bilag 2 LERs datamodel for udveksling af ledningsoplysninger (featurekatalog)

 

 Links til eksempler på datafiler 

Datamodel

 Datamodel dimensioner

 Datamodel billeder

 Datamodel annotationer

 

 

Ny kontrakt underskrevet

08-03-2019

Mænd underskriver kontrakt

 

 

Ny kontrakt Netcompany/COWI

Ny kontrakt på drift og videreudviklingen af Ledningsejerregistret
SDFE har d. 3. januar 2019 underskrevet en aftale om drift og videreudvikling af LER med Netcompany, med COWI som underleverandør.

SDFE vil i samarbejde med Netcompany og COWI stå for videreudviklingen af LER og at bygge den nye kortviser og sammenstillingsfunktion til LER, frem mod forventet idriftsættelse 1. januar 2020.
Udbuddet blev igangsat april 2018 og er gennemført med prækvalifikation og forhandling.
Vi glæder os til at komme i gang, med den spændende videreudvikling af LER.
Læs mere om hvad videreudviklingen af LER indeholder her