Udfasning af DSFL og forældede projektioner

29-03-2022

Udfasning af DSFL og forældede projektioner

Mandag d. 28. marts er der gennemført en systemopdatering til LER. Ændringerne er af tekniske karakter, så de fleste brugere vil ikke opleve nogen ændringer i deres anvendelse af systemet.

SDFE har opdateret og forsimplet funktionen til up og download af filer, hvilket blandt andet betyder at understøttelsen af DSFL-formatet og diverse forældede projektioner er udfaset. I LER kan man uploade filer, når man fx opretter graveforespørgsler og interesseområder. Det gør man typisk i stedet for at indtegne sit graveområde eller interesseområde. Hvis man anvender denne funktion, anbefaler vi at man orienterer sig i vejledningen på området, som er blevet opdateret til lejligheden. Hvis man har filer man tidligere har anvendt til upload, vil det være nødvendigt at tilpasse disse med udgangspunkt i vejledningen.

Opdatering af webservices og datamodel

Systemopdateringen har også medført ændringer til LER’s datamodel for udveksling af ledningsoplysninger og LER’s webservices.

Ændringerne til webservices er dokumenteret i webservice-vejledningen, som findes her

Den opdaterede datamodel findes her, hvor man også finder en ændringslog.

Orientering om disse ændringer er allerede udsendt til LER’s tekniske forum og særligt påvirkede anvendere er blevet kontaktet direkte. Hvis man ønsker at komme på maillisten til LER’s tekniske forum, kan man skrive til ler@sdfe.dk.

 

 

 

Forbedringer af kortviseren på vej

Flere større ledningsejere er overgået til LER 2.0 og mange graveaktører har efterhånden oplevet de konkrete ændringer det medfører, for deres anvendelse af LER. Derfor får SDFE også en masse konstruktiv feedback og der arbejdes på højtryk, på en række større og mindre forbedringer til kortviseren. Følgende er eksempler på disse ændringer: 

 Forbedringerne vil blive implementeret løbende og vi vil informere om tilpasningerne på LER.dk og i vores nyhedsbrev.

Husk at indberette graveskader for 2021

D. 28. februar 2022 var der frist for at indberette graveskader på ledninger for 2021, men du kan stadig nå at indberette graveskader, hvis du endnu ikke har gjort det.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) gør opmærksom på, at alle ledningsejere er lovforpligtet til at indberette graveskader og SDFE opfordrer desuden ledningsejere, der ikke har haft graveskader i 2021, til at indberette, at de ikke har haft nogen graveskader.

Det er kun ledningsejere, der skal foretage graveskadeindberetningen. Indberetningen kan ske via LER’s hjemmeside eller via webservice. Du kan læse mere om, hvordan man indberetter graveskader i nedenstående vejledning. 

Der faktureres i starten af april

Fakturaer for 1. kvartal 2022 udsendes i starten af april. Vi beder jer derfor huske at opdatere jeres faktureringsoplysninger, så faktura kan nå frem til den rette. LER udsender ikke længere kontoudtog, men har i stedet udarbejdet en løsning, hvor brugeren altid selv kan tilgå oplysningerne på sin LER-konto under fanen ”Økonomioplysninger”.