Flere forbedringer på vej

15-05-2020

Flere forbedringer på vej

LER arbejder løbende på at tilrette og forbedre systemet. Særligt har vi fokus på de nye funktioner der blev sat i drift ved årsskiftet, herunder kortviseren til visning af ledningsoplysninger.  Herunder arbejdes der pt. på tilpasninger vedr.

  • Stylingen af ledningsoplysningerne i kortviseren
  • Øget brugervenlighed i kortviseren til visning af ledningsoplysninger
  • Baggrundskort med flere kontraster, når man bestiller en graveforespørgsel og på kvitteringer.
  • Flere funktioner i LER’s webservices
  • Tilpasninger til download og upload-funktioner i LER
  • Opdatering af LER’s brugergrænseflade, så brugervenligheden forbedres

LER’s brugere vil løbende blive inddraget, i arbejdet med at optimere løsningen. Yderligere arbejder LER løbende på tilpasninger, så det sikres at LER har en høj oppetid.

Spørg kun på ét område ad gangen

For at give den bedste oplevelse af ledningsoplysningerne i den nye kortvisning, anbefales det kun at oprette ét areal eller polygon pr. graveforespørgsel. Muligheden for at oprette en graveforespørgsel med flere polygoner udfases inden sommerferien. Dog vil det være muligt at oprette en graveforespørgsel med overlappende polygoner, da LER automatisk vil omdanne polygonerne til én samlet polygon. Der vil komme mere vejledning til dette.

Første ledningsejere nu på LER 2.0

Ledningsejerne er godt i gang med at digitalisere deres ledningsoplysninger, for at tilslutte sig til LER 2.0. De første ledningsejere er allerede tilsluttet og flere forventes at slutte sig til inden sommerferien. 

De ledningsejere, der stadig mangler at tilslutte sig LER 2.0 kan finde råd og vejledning om de nye regler og hvordan de tilslutes LER 2.0 på vores hjemmeside, særligt anbefales vores vejledning: Klar til LER 2.0 for ledningsejere.

To måder at modtage ledningsoplysninger på

De første ledningsejere er nu tilmeldt LER 2.0 og graveaktører skal derfor være opmærksom på hvordan de modtager ledningsoplysningerne. Nu kan ledningsoplysninger komme både gennem LER og på den gamle måde direkte på mail. Graveaktøren kan på kvitteringen og på selve graveforespørgslen se, hvilke ledningsejere der er tilsluttet LER 2.0 og derfor også se hvordan de kan forvente at modtage ledningsoplysningerne. Vi opfordrer derfor vores brugere til at være særligt opmærksomme på dette.

Det betyder, at graveaktørerne i stigende grad vil skulle forholde sig til ledningsoplysninger, som modtages via LER og udstilles i LER’s kortviser. Graveaktører kan læse mere i Klar til LER 2.0 for graveaktører