Legningsejere

Automatisk besvarelse

24-10-2018

 Som ledningsejer har du mulighed for at modtage graveforespørgler som data i stedet for pdf-filer. Det giver dig mulighed for automatisk at modtage og besvare graveforespørgsler fra LER. 

LERs webservice er et alternativ til den manuelle behandling af graveforespørgsler. Fordelen er, at de graveforespørgsler, som er relevante for dig, automatisk kan blive modtaget, behandlet og besvaret inden for kort tid. Det letter dit administrative arbejde.

Sådan fungerer det
LER-systemet logger de graveforespørgsler, som er relevante for dig. Dernæst bliver oplysningerne digitalt overført til det system, hvor du har dine egne ledningsoplysninger registreret. Det vil sige, at du i forvejen skal have et digitalt ledningsregister. Dette register skal kunne hente graveforespørgslerne fra din webservice og lave en kvittering, når graveforespørgslen er sendt til graveaktøren.

Udvikling af webservice
Der findes en lang række private virksomheder, som både tilbyder at lave et digitalt ledningsregister og sikre en god kobling til LERs webservice. Selve webservicen koster ikke noget at benytte, og der stilles dokumentation og testmiljø til rådighed.

Liste over webservice udbydere
Følgende firmaer har anmodet om at blive anført på nedenstående liste over tjenesteydere, som kan bistå med udvikling op imod LERs graveanmodningswebservice. Bistanden sker på markedsvilkår.

Bemærk venligst!
Alle interesserede firmaer kan blive optaget på listen, og optagelsen er ikke udtryk for en certificering fra LER-sekretariatets side.
Listen er opstillet i postnummer orden.

 SWECO Danmark A/S

Minna Vadskjær
Granskoven 8
2600 Glostrup
Telefon 43 48 60 94
E-mail: minna.vadskjaer@sweco.dk
Web: www.spatialsuite.dk
CVR: 48233511

Intergraph Danmark A/S

Jackie Sandgård
Direktør, GIS og Ledningsregistrering
Hørkær 12 A
2730 Herlev
Telefon 52 14 15 35
E-mail: jackie.sandgaard@intergraph.com
Web: www.intergraph.dk

LE34 A/S

Heine Torsson
GIS Kundechef
Energivej 34
2750 Ballerup
Tlf: 7733 2222
Direkte: 5131 4246
Email: ht@le34.dk
Web: www.LE34.dk

Breakoutimage A/S

Direktør Ulrik Balslev
Tobaksvejen 25, 2.th.
2860 Søborg
Tlf: 45 86 76 22
E-mail: uba@breakoutimage.dk
Web: http://www.breakoutimage.dk/

 COWI A/S

Parallelvej 2
2900 Kgs. Lyngby
Bo Slott Pedersen
E-mail: bsl@cowi.dk
Telefon 45 97 22 11
Direkte 56 40 13 05
CVR: 44623528

 

Geograf A/S

Direktør Claus Kjærgaard Hansen
Hejrevang 8
3450 Allerød
Telefon +45 48 16 67 00

E-mail: geograf@geograf.dk
Web: www.geograf.dk

LIFA Landinspektører A/S

Peter Rydahl
Østergade 61
5000 Odense C
Telefon 63 13 68 00
Direkte: 63 13 68 45
E-mail: pry@lifa.dk

 Rambøll Danmark A/S

Englandsgade 25
5000 Odense C.
Jan Nielsen (jnn@ramboll.dk) eller
Lisbeth Korsgaard (lkn@ramboll.dk)
Telefon 65 42 58 00

 

ARTOGIS A/S

Morten Storm
Eltangvej 61
6000 Kolding
Telefon: 75 53 73 93
Direkte: 76 30 82 22
E-mail: ms@artogis.dk
CVR: 26 12 14 18

 Orbicon Informatik 

Jens Juuls Vej 16 

8260 Viby J 

Telefon: 87 38 61 66 

E-mail: informatik@orbicon.dk

Web: https://www.orbiconinformatik.dk/

Thvilum A/S
Aabygade 10
8300 Odder
Mail: kontor@thvilum.dk
Att.: Jesper Thvilum
Tlf: 86 54 62 33
Web: www.thvilum.dk 

AURA energi

Smedeskovvej 55
8464 Galten
Henning Kristensen
E-mail: hk@aura.dk
Telefon: 87 92 55 55
Direkte: 87 92 53 81
Mobil: 51 51 67 96
Web: www.aura.dk

 Niras Informatik

Vestre Havnepromenade 9
Postboks 119,
9100 Aalborg
Jens Henrik Hosbond
E-mail: jhh@niras.dk
Telefon: 96 30 6484
Web: lucrative.dk

Powel Danmark A/S

Jesper Krogh-Sørensen
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø
Tlf: 61 22 59 18
E-mail: jesper.krogh-sorensen@powel.dk
Web: www.powel.dk