Om LERs samgravningsmodul

12-07-2023

LERs samgravningsmodul forenkler koordinering af samgravning og søgning af mulige samgravningsparter

Samgravningsmodulet skal gøre det lettere og mere overskueligt at koordinere gravearbejder i hele landet.

Modulet er udarbejdet i tæt samarbejde med LERs brugere, KL og VD og skal afhjælpe forpligtelsen i vejloven til at undersøge muligheden for samgravning, før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden. 

Baggrund 

Baggrunden for udvidelsen af samgravningsmulighederne i LER skal findes i Den fælles Offentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, Initiativ 6.3.  Initiativet skal gøre det nemmere og billigere for virksomheder at grave og vedligeholde nedgravet infrastruktur i Danmark samt reducere byrderne ved gravearbejde for det omkringliggende samfund. Herved skal LER videreudvikles med bl.a. et samgravningsmodul, der understøtter effektiv koordinering af gravearbejder. 

Forud for initiativet blev der gennemført en større analyse, der afdækkede potentialer ved digitalisering og forbedring af systemer generelt. Der blev i analysen peget på LER som det oplagte sted for koordinering af gravearbejder, da LER både er landsdækkende og det i forvejen er en del af forberedelsen til gravearbejde. 

Samgravningsmodulets funktionaliteter
Samgravningsmodulet består både af en udvidelse af den eksisterende mulighed for samgravningsanalyser i LER og to selvstændige nye funktionaliteter til at annoncere efter samgravningsparter og til at blive notificeret, hvis der skulle komme nye graveforespørgsler eller samgravningsannoncer inden for et valgt område. 

Samgravningsmodulet er en udbygning af det allerede eksisterende LER og teknisk brugervejledning findes her.

 

Oplysninger angivet ifm. oprettelse af samgravningsannoncer vises på Graveinfo, hvor oplysninger fra Overblikskortet også fremgår.

 

Samgravningsmodulet består af 3 funktioner: 

1)      Udvidet samgravningsanalyse: Når du opretter en graveforespørgsel, har du hidtil haft mulighed for at finde andre aktive graveforespørgsler. Fra d. 1. juli 2018 blev denne funktion udvidet til også at søge aktive samgravningsannoncer inden for graveområdet og i samme periode. Du har mulighed for at sende en mail direkte til de graveaktører eller samgravningsannoncer, du finder relevante for en evt. aftale om samgravning. LER danner en kvittering, som du kan bruge som dokumentation for både mulige og kontaktede parter med henblik på at koordinere gravearbejde, og denne kommunikation skal anvendes, når du skal søge om gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed. 

2)      Samgravningsannonce: Det er nu muligt at oprette en samgravningsannonce. Denne løsning retter sig til ledningsejere og graveaktører med større anlægsarbejder. Du kan bruge løsningen, når du ikke har en fastlagt gravperiode, men har brug for en mere langsigtet planlægning af gravearbejde. Du får her mulighed for at oprette en samgravningsannonce for at gøre andre opmærksom på at der ønskes koordinering. Når du opretter din samgravningsannonce, vil du få en liste over andre aktive graveaktører eller andre, der også har oprettet en samgravningsannonce samme sted og i samme periode som din egen annonce. Ud fra denne liste kan du vælge hvilke parter, du ønsker at LER skal sende en anmodning om samgravning til, og du får efterfølgende en kvittering for hvilke parter, du har sendt en anmodning om samgravning til. Denne kvittering kan du benytte som dokumentation, når du søger om gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed. 

Alle samgravningsannoncer bliver offentliggjort på Graveinfo på samme måde som alle graveforespørgsler. 

3)      Notifikationsområde: Du har mulighed for at oprette et notifikationsområde. Et notifikationsområde kan bruges, hvis du gerne vil holde dig orienteret om aktiviteter i et specifikt område, men ikke ønsker at være synlig for andre. Når du opretter et notifikationsområde, vil du få besked efterfølgende, når andre opretter en graveforespørgsel eller en samgravningsannonce, der falder sammen med dit notifikationsområde. Beskeden vil du modtage en gang om ugen.