Følgegruppe initiativ 6.3

22-02-2021

Videreudviklingen af LER foregår i tæt samarbejde med Initiativets følgegruppe. Følgegruppens faste medlemmer repræsenterer de forskellige brancher, der udgør LER´s brugere. Følgegruppen er sammensat så et bredest muligt udsnit at LER´s brugere er repræsenteret.

Organisation

Repræsentant

Banedanmark

Pia Walmod-Larsen 

Dansk Byggeri

Claus Andersen

Dansk Energi

Christian Berg

Dansk Fjernvarme

Jens Christian Nielsen 

Dansk Gas Foreningen

Christian Bruun Savskov 

Dansk Ledningsejerforum

John Thorn

Danske Kloakmestre

Henning Westphal

Danske Maskinstationer og Entreprenører

Sebastian Skipper Ravn

Danske Vandværker

Robert Jensen

DANVA

Lars Gadegaard

Dansk Standard

Erling Trudsø

Energinet

Niels Brix 

Forenede Danske Antenneanlæg

Søren Birksø Sørensen

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Gita Monshizadeh

KL

Mette Hansen

Praktiserende Landinspektørers forening 

Torbjørn Mandahl Pedersen 

Teleindustrien

Lars Beyer Knudsen 

Vejdirektoratet 

Anita Bjørg Dalegaard