LERs følgegruppe

29-10-2021

Videreudviklingen af LER foregår i tæt samarbejde med Initiativets følgegruppe. Følgegruppens faste medlemmer repræsenterer de forskellige brancher, der udgør LERs brugere. Følgegruppen er sammensat så et bredest muligt udsnit at LERs brugere er repræsenteret

Organisation

Repræsentant

Banedanmark

Pia Walmod-Larsen 

DI Dansk Byggeri

Allan Pedersen 

Dansk Energi

Christian Berg

Dansk Fjernvarme

Jens Christian Nielsen 

Dansk Gas Foreningen

Kristoffer Guldager Stentebjerg 

Dansk Ledningsejerforum

Thor Gerner Nielsen

Danske Kloakmestre

Henning Westphal

Danske Maskinstationer og Entreprenører

Sebastian Skipper Ravn

Danske Vandværker

Robert Jensen

DANVA

Lars Gadegaard

Energinet

Niels Brix 

Forenede Danske Antenneanlæg

Søren Birksø Sørensen

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Gita Monshizadeh

KL

Mette Hansen

Praktiserende Landinspektørers forening 

Torbjørn Mandahl Pedersen 

Teleindustrien

Lars Beyer Knudsen 

Vejdirektoratet 

Torben Korgaard Hansen