Billedfrise

Følgegruppe initiativ 6.3

28-09-2018

Videreudviklingen af LER foregår i tæt samarbejde med Initiativets følgegruppe. Følgegruppens faste medlemmer repræsenterer de forskellige brancher, der udgør LER´s brugere. Følgegruppen er sammensat så et bredest muligt udsnit at LER´s brugere er repræsenteret.

Organisation

Repræsentant

Banedanmark

Lisbeth Frausig

Dansk Byggeri

Claus Andersen

Dansk Energi

Christian Berg

Dansk Fjernvarme

Rasmus Bundegaard Eriksen

Dansk Gas Forening

Christian Bruun Savskov

Dansk Ledningsejerforum

John Thorn

Danske Kloakmestre

Henning Westphal

Danske Maskinstationer og Entreprenører

Søren Christensen

Danske Vandværker

Robert Jensen

DANVA

Lars Gadegaard

DS 462

Erling Trudsø

Energinet

Niels Brix

Forenede Danske Antenneanlæg

Søren Birksø Sørensen

KL

Tom Elmer Christensen

Praktiserende Landinspektørers forening

Torbjørn Mandahl Pedersen

Teleindustrien

Lucas Neve Sonne

Vejdirektoratet

Sanne Attermann