LERs følgegruppe

23-01-2024

Videreudviklingen af LER foregår i tæt samarbejde med LER's følgegruppe. Følgegruppens faste medlemmer repræsenterer de forskellige brancher, der udgør LER's brugere. Følgegruppen er sammensat så et bredest muligt udsnit at LER's brugere er repræsenteret. Nedenfor kan du se hvilke organisationer, der er repræsenteret i følgegruppen samt organisationens repræsentant:

Organisation

Repræsentant

A2012

Bernt Freiberg

Banedanmark

Pia Walmod-Larsen 

DI Dansk Byggeri

Allan Pedersen 

Dansk Fjernvarme

Jens Christian Nielsen 

Dansk Ledningsejerforum

Thor Gerner Nielsen

Danske Kloakmestre

Verner H. Kristiansen

Danske Maskinstationer og Entreprenører

Sebastian Skipper Ravn

Danske Vandværker

Robert Jensen

DANVA

Lars Gadegaard

Energinet

Niels Brix 

Evida

Thomas R. Haagensen

Forenede Danske Antenneanlæg

Søren Birksø Sørensen

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Hanni Høj Gharib

Green Gas Denmark

Kristoffer Guldager Stentebjerg 

Green Power Denmark

Christian Berg

KL

Lars Kaalund

Praktiserende Landinspektørers forening 

Torbjørn Mandahl Pedersen 

Teleindustrien

Lars Beyer Knudsen 

Vejdirektoratet 

Torben Korgaard Hansen